powiększ litery
A
A
AKTUALNOŚCI
Katedra Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Zakład Polityki Antydyskryminacyjnej w Mediach / Ośrodka Badań nad Mediami, fundacja Autonomia oraz Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, zapraszają na II konferencję z cyklu Gender - Edukacja - Praca, tym razem o podtytule: Uczelniane rozwiązania antydyskryminacyjne.
dodano 16.09.15, kategoria: Wydarzenia TEA
tagi: wydarzenia TEA, spotkanie, edukacja formalna
"1 września to początek nowego roku szkolnego 2015/2016. Rozpoczyna się on w cieniu dramatu końca ubiegłego roku szkolnego, gdy uczeń gimnazjum doświadczający szkolnych prześladowań, homofobicznej mowy nienawiści oraz dyskryminacji odebrał sobie życie." We wspólnym oświadczeniu w związku z początkiem roku szkolnego, TEA i KPH zwracają się do nauczycieli i nauczycielek z apelem o reagowanie na homofobię w szkole, a także do decydentów i decydentek polityki oświatowej z wezwaniem do podjęcia realnych, systemowych działań, które pozwolą budować bezpieczną i wolną od uprzedzeń społeczność, nie tylko szkolną. Powstał także film, skierowany do nauczycieli i nauczycielek, pt. "Homofobia w szkole? Reaguj!"
dodano 01.09.15, kategoria: Wydarzenia TEA
tagi: Wydarzenia TEA, Edukacja antydyskryminacyjna - sprawdzam! wspieram!
W maju 2015 roku Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej zwróciła się do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z postulatem włączenia się Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w działania na rzecz wzmacniania antydyskryminacyjnych kompetencji kadry pedagogicznej szkół w Polsce. Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej pisała wtedy: "Uczelnie wyższe przygotowujące przyszłe kadry pedagogiczne jedynie sporadycznie włączają treści antydyskryminacyjne do programów kształcenia lub w ogóle nie odnoszą się do tej problematyki. Kształtowanie równościowych postaw, budowanie kompetencji do reagowania na dyskryminację i jej zapobiegania nie jest w procesie kształcenia przyszłych nauczycieli i nauczycielek ani standardem, ani regułą". Mamy już odpowiedz MNiSW na nasz postulat i propozycję spotkania.
tagi: Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, Edukacja antydyskryminacyjna - sprawdzam! wspieram!, Fundacja im. S. Batorego
Przedstawiamy wspólną relację Kampanii Przeciw Homofobii i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej ze spotkania w Ministerstwie Edukacji Narodowej, które odbyło się w środę 22 lipca 2015 r. Tego dnia Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach Minister Urszula Augustyn spotkała się z przedstawicielami i przedstawicielkami Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz Kampanii Przeciw Homofobii. Podczas wprowadzeniowej części spotkania obecna była także Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. Inicjatorka spotkania Urszula Augustyn obiecała, że MEN podejmie wszelkie możliwe kroki, aby przeciwdziałać obecnej w polskich szkołach przemocy motywowanej uprzedzeniami i dyskryminacji, a zbliżający się rok szkolny ogłoszony zostanie Rokiem Otwartej Szkoły.
tagi: Wydarzenia TEA, Edukacja antydyskryminacyjna - sprawdzam! wspieram!
TEA otrzymało odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącą postulatów zmian systemowych wzmacniających edukację antydyskryminacyjną. Pismo referuje stan prawny związany z bezpieczeństwem w szkołach, nie odnosząc się w żadnym momencie do apelu Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej.
tagi: Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, Edukacja antydyskryminacyjna - sprawdzam! wspieram!
Prof. Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich dziękuje gimnazjum w Piątkowisku za przygotowanie równościowej wystawy. Rzecznik podkreśla, że "przeciwdziałanie dyskryminacji jest obowiązkiem nauczycieli, dyrektorów szkół, kuratorów oświaty, Ministra Edukacji Narodowej czy Rzecznika Praw Obywatelskich". Rzecznik chce również wglądu do wyników kontroli prowadzonej w szkole przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.
dodano 07.07.15, kategoria: Wydarzenia TEA
tagi: Wydarzenia TEA, Edukacja antydyskryminacyjna - sprawdzam! wspieram!
Członkini TEA komentuje bezczynność MEN dotyczącą przeciwdziałania gorszemu traktowaniu i przemocy w szkołach. Polecamy lekturę!
dodano 03.07.15, kategoria: Wydarzenia TEA
tagi: Wydarzenia TEA, Edukacja antydyskryminacyjna - sprawdzam! wspieram!
Przedstawiamy relacje z wydarzenia zorganizowanego przez TEA i KPH. 2 lipca zapaliłyśmy i zapaliliśmy znicze upamięniające Dominika - gimnazjalistę z Bieżunia, który w wyniku prześladowań ze strony rówieśników popełnił samobójstwo.
dodano 03.07.15, kategoria: Wydarzenia TEA
tagi: Wydarzenia TEA, Edukacja antydyskryminacyjna - sprawdzam! wspieram!
2 lipca o godzinie 12:00 pod wejściem głównym Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie zostaną zapalone znicze upamiętniające Dominika - gimnazjalistę z Bieżunia, który w wyniku prześladowań ze strony rówieśników popełnił samobójstwo.
dodano 02.07.15, kategoria: Wydarzenia TEA
tagi: Wydarzenia TEA, Edukacja antydyskryminacyjna - sprawdzam! wspieram!
W związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi, TEA wraz z KPH w specjalnym oświadczeniu apelują do decydentów i decydentek polityki oświatowej o adekwatną reakcję. Bierność klasy politycznej wobec różnych przejawów dyskryminacji, w tym homofobii sprawia, że bezpieczeństwo i życie uczniów jest zagrożone. Domagamy się realnych działań o charakterze edukacyjnym, wspierających społeczności szkolne w całej Polsce w radzeniu sobie z dyskryminacją i przemocą.
dodano 01.07.15, kategoria: Wydarzenia TEA
tagi: Wydarzenia TEA, Edukacja antydyskryminacyjna - sprawdzam! wspieram!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
PROJEKT: poleznaku.pl
Strona powstała w ramach grantu instytucjonalnego Fundacji im. Stefana Batorego
Wszelkie prawa zastrzeżone ©, tea.org.pl
serwis wykonany przez Jassmedia