powiększ litery
A
A
AKTUALNOŚCI
Są takie chwile, kiedy trzeba głośno i wyraźnie wypowiedzieć swoje zdanie. Powiedzieć o wartościach, które łączą, a nie dzielą. Porozmawiać o lękach, które można przezwyciężyć i nazwać zło, któremu trzeba się sprzeciwić. Dziś jest właśnie ta chwila.
dodano 02.10.15, kategoria: Wydarzenia TEA
tagi: wydarzenia TEA
"Najnowsze badanie zrealizowane przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej jasno pokazuje, że mowa nienawiści jest zjawiskiem szeroko obecnym w polskich szkołach. Obelżywe wypowiedzi poniżające konkretne grupy osób z powodu koloru skóry, religii, płci czy orientacji seksualnej to element szkolnej codzienności" - Marta Rawłuszko o tym, jakie są najczęstrze przejawy i konsekwencje mowy nienawiści w szkołach.
dodano 25.09.15, kategoria: Wydarzenia TEA
tagi: Wydarzenia TEA, Fundacja im. S. Batorego, #stopmowienienawisci
"Kluczowe w zwalczaniu mowy nienawiści jest reagowanie na każdy jej przejaw – danie wyraźnego sygnału, że nie zgadzamy się na tego typu wypowiedzi. To sprawa podstawowa i niezwykle istotna – o wiele ważniejsza jest sama reakcja, niż to, co dokładnie powiemy i w jakie słowa ubierzemy nasz sprzeciw" - Marta Rawłuszko przedstawia kwestie kluczowe dla reagowania na mowę nienawiści w szkole.
dodano 25.09.15, kategoria: Wydarzenia TEA
tagi: Wydarzenia TEA, Fundacja im. S. Batorego, #stopmowienienawisci
Marsz Nieprzyzwolenia przejdzie 10 października ulicami Warszawy, by zwrócić uwagę na skalę przemocy seksualnej - w relacjach intymnych i zawodowych, szkolnictwie (wyższym), kulturze, przestrzeni publicznej etc.
dodano 02.10.15, kategoria: Wydarzenia TEA
tagi: wydarzenia TEA, #mockontraprzemoc, Razem przeciw przemocy seksualnej, stop gwałtom
Marsz przejdzie ulicami Wrocławia 3 października 2015 roku - już po raz siódmy, w tym roku pod hasłem: “Prawa człowieka, a nie świato­pogląd!”.
dodano 21.09.15, kategoria: Wydarzenia TEA
tagi:
Zapraszamy do zapoznania się ze Standardem antydyskryminacyjnym, w którego wypracowaniu wzięły udział członkinie TEA. Standard to dokument, w którym uczelnia zobowiązuje się do prowadzenia działań na rzecz przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji oraz na rzecz wzmacniania zasady równego traktowania, skierowanych do całej społeczności akademickiej.
dodano 16.09.15, kategoria: Wydarzenia TEA
tagi: Edukacja formalna
Katedra Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Zakład Polityki Antydyskryminacyjnej w Mediach / Ośrodka Badań nad Mediami, fundacja Autonomia oraz Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, zapraszają na II konferencję z cyklu Gender - Edukacja - Praca, tym razem o podtytule: Uczelniane rozwiązania antydyskryminacyjne.
dodano 16.09.15, kategoria: Wydarzenia TEA
tagi: wydarzenia TEA, spotkanie, edukacja formalna
"1 września to początek nowego roku szkolnego 2015/2016. Rozpoczyna się on w cieniu dramatu końca ubiegłego roku szkolnego, gdy uczeń gimnazjum doświadczający szkolnych prześladowań, homofobicznej mowy nienawiści oraz dyskryminacji odebrał sobie życie." We wspólnym oświadczeniu w związku z początkiem roku szkolnego, TEA i KPH zwracają się do nauczycieli i nauczycielek z apelem o reagowanie na homofobię w szkole, a także do decydentów i decydentek polityki oświatowej z wezwaniem do podjęcia realnych, systemowych działań, które pozwolą budować bezpieczną i wolną od uprzedzeń społeczność, nie tylko szkolną. Powstał także film, skierowany do nauczycieli i nauczycielek, pt. "Homofobia w szkole? Reaguj!"
dodano 01.09.15, kategoria: Wydarzenia TEA
tagi: Wydarzenia TEA, Edukacja antydyskryminacyjna - sprawdzam! wspieram!
W maju 2015 roku Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej zwróciła się do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z postulatem włączenia się Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w działania na rzecz wzmacniania antydyskryminacyjnych kompetencji kadry pedagogicznej szkół w Polsce. Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej pisała wtedy: "Uczelnie wyższe przygotowujące przyszłe kadry pedagogiczne jedynie sporadycznie włączają treści antydyskryminacyjne do programów kształcenia lub w ogóle nie odnoszą się do tej problematyki. Kształtowanie równościowych postaw, budowanie kompetencji do reagowania na dyskryminację i jej zapobiegania nie jest w procesie kształcenia przyszłych nauczycieli i nauczycielek ani standardem, ani regułą". Mamy już odpowiedz MNiSW na nasz postulat i propozycję spotkania.
tagi: Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, Edukacja antydyskryminacyjna - sprawdzam! wspieram!, Fundacja im. S. Batorego
Przedstawiamy wspólną relację Kampanii Przeciw Homofobii i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej ze spotkania w Ministerstwie Edukacji Narodowej, które odbyło się w środę 22 lipca 2015 r. Tego dnia Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach Minister Urszula Augustyn spotkała się z przedstawicielami i przedstawicielkami Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz Kampanii Przeciw Homofobii. Podczas wprowadzeniowej części spotkania obecna była także Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. Inicjatorka spotkania Urszula Augustyn obiecała, że MEN podejmie wszelkie możliwe kroki, aby przeciwdziałać obecnej w polskich szkołach przemocy motywowanej uprzedzeniami i dyskryminacji, a zbliżający się rok szkolny ogłoszony zostanie Rokiem Otwartej Szkoły.
tagi: Wydarzenia TEA, Edukacja antydyskryminacyjna - sprawdzam! wspieram!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PROJEKT: poleznaku.pl
Strona powstała w ramach grantu instytucjonalnego Fundacji im. Stefana Batorego
Wszelkie prawa zastrzeżone ©, tea.org.pl
serwis wykonany przez Jassmedia