powiększ litery
A
A
AKTUALNOŚCI
Edukacja antydyskryminacyjna a nowa podstawa programowa – możliwości i wyzwania. Spotkanie Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej
Jak prowadzić edukację antydyskryminacyjną w zreformowanej szkole? Czy jest na nią miejsce w nowej podstawie programowej dla szkół podstawowych? Jakie są nasze doświadczenia i dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji? O tym – i nie tylko – będziemy dyskutować podczas wyjątkowego spotkania Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej. Wyjątkowego, ponieważ zapraszamy do udziału w nim nie tylko przedstawicielki i przedstawicieli organizacji członkowskich Koalicji, ale także nauczycielki i nauczycieli, które_którzy prowadzą w swoich szkołach zajęcia z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej lub zamierzają podejmować takie działania w przyszłości. Zaproszenie adresujemy także do przedstawicieli/ek placówek doskonalenia nauczycieli, doradców i doradczyń, konsultantów i konsultantek wspierających prace szkół na rzecz bezpieczeństwa, przeciwdziałania dyskryminacji i poszanowania praw człowieka.

W imieniu organizacji współkoordynujących KEA – Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz fundacji Autonomia i Kampanii Przeciwko Homofobii, serdecznie zapraszamy na spotkanie pt. „Edukacja antydyskryminacyjna a nowa podstawa programowa – możliwości i wyzwania”, podczas którego zaprezentujemy wyniki analizy nowej podstawy programowej dla szkół podstawowych, pod kątem prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej. Prezentacja będzie punktem wyjścia do dyskusji i dalszych spotkań poświęconych możliwościom i sposobom prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych w nowym systemie szkolnym.

Spotkanie odbędzie się 7 października 2017 r. w Warszawie, w siedzibie Austriackiego Forum Kultury, ul. Próżna  7/9.

Szczegółowy program spotkania TUTAJ

Spotkanie będzie okazją do:

  • zapoznania się z wynikami wstępnego przeglądu podstawy programowej przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, etyka, geografia, wychowanie do życia w rodzinie, historia, język polski i język obcy nowożytny dla klas IV – VIII szkoły podstawowej, przygotowanego przez ekspertki TEA Martę Gontarską i Elżbietę Kielak,
  • poznania planów Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczących prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej i przeciwdziałania dyskryminacji w zreformowanej szkole,
  • wzięcia udziału w sesji plakatowej tj. prezentacji działań antydyskryminacyjnych prowadzonych w szkołach przez nauczycieli i nauczycielki oraz materiałów i narzędzi organizacji członkowskich KEA, które mogą te działania aktywnie wspierać,
  • wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji w szkołach,
  • wspólnego zebrania pomysłów na możliwości zrównoważenia zmian wprowadzanych w szkole, tak aby była ona miejscem bezpiecznym, wolnym od dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami.

Zapraszany do udziału w spotkaniu przedstawicieli i przedstawicielki organizacji członkowskich KEAplacówek doskonalenia nauczycieli, doradców i doradczynie, konsultantów i konsultantki wspierających prace szkół na rzecz bezpieczeństwa, przeciwdziałania dyskryminacji  i poszanowania praw człowieka.

W szczególności zaproszenie na spotkanie kierujemy do nauczycielek i nauczycieli, które_którzy prowadzą w swoich szkołach zajęcia z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej lub zamierzają podejmować takie działania w przyszłości.

Zapewniamy zwrot kosztów podróży oraz wegetariański poczęstunek w trakcie spotkania.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o zgłoszenie się poprzez formularz on-line do dnia 27 września 2017 r. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Małgorzatą Dymowską (TEA), m.dymowska@tea.org.pl

 

Działanie realizowane przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, finansowane z grantu Fundacji im. Stefana Batorego

 

 

tagi: Fundacja im. Stefana Batorego
PROJEKT: poleznaku.pl
Strona powstała w ramach grantu instytucjonalnego Fundacji im. Stefana Batorego
Wszelkie prawa zastrzeżone ©, tea.org.pl
serwis wykonany przez Jassmedia